Termin webinarium
18 grudnia, godz. 10.00 - 14.00


Cel webinarium
Z dniem 31 grudnia 2020 r. kończy się okres przejściowy dotyczący prowadzenia ewidencji odpadów. Oznacza to, że od nowego roku cała ewidencja odpadów powinna być prowadzona wyłącznie za pośrednictwem „Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami” (tzw. BDO). Nie ulega wątpliwości, że pierwszy rok funkcjonowania modułu ewidencyjnego oraz modułu sprawozdawczego w BDO wywołał szereg praktycznych problemów dotyczących wytwarzania, zbierania czy też przetwarzania odpadów w przedsiębiorstwie wod-kan.

Należy przy tym zauważyć, że od 1 stycznia 2021 r. wejdą w życie przepisy Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1742). W rezultacie wytwórcy odpadów, a w tym przedsiębiorstwa wod-kan, powinni dokonać rewizji sposobu ich magazynowania pod kątem nowych wymagań prawnych, a następnie dostosować się do standardów w tym zakresie. Warto przy tym zauważyć, że aktualnie trwają intensywne prace legislacyjne nad nowelizacją ustawy o odpadach. Nowe przepisy mają na celu wdrożenie pakietu dyrektyw unijnych, związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym. Co więcej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska proceduje również projekt ustawy, która ma doprowadzić do rozszerzenia BDO o rejestr faktur oraz rachunków.

Mając na uwadze powyższe, celem naszego szkolenia jest z jednej strony podsumowanie pierwszego roku doświadczeń związanych z prowadzeniem ewidencji odpadów w BDO, a z drugiej próba przedstawienia wyzwań jakie niosą dla przedsiębiorstw wod-kan nowe, a także planowane przepisy.

Adresaci szkolenia
Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne działające w formie spółek prawa handlowego lub zakładów budżetowych, a także urzędy gmin bezpośrednio zajmujące się zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków, podmioty przyjmujące osady ściekowe od przedsiębiorstw wod-kan.


Program webinarium

Wprowadzenie (15 minut)

 • gospodarka odpadami przedsiębiorstwach wod-kan wobec BDO
 • przegląd nowych regulacji i projektowanych zmian w prawie odpadowym

Część I.
Status prawny przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w świetle ustawy o odpadach i BDO (30 minut)

1. przedsiębiorstwo wod-kan – czy tylko wytwórca odpadów?

2. typowe odpady wytwarzane przez przedsiębiorstwa wod-kan

 • komunalne osady ściekowe – omówienie zasad postępowania
 • odpady wytwarzane w związku z ustawaniem awarii lub realizacją inwestycji
 • inne odpady (np. odpady komunalne i odpady biurowe)

Typowe obowiązki ciążące na przedsiębiorstwie wod-kan w związku z wpisem do BDO (45 minut)

1. obowiązki ewidencyjne

 • porównanie ewidencji pełnej i uproszczonej
 • omówienie wymagań prawnych związanych z prowadzeniem ewidencji
 • sankcje

2. obowiązki sprawozdawcze

 • rodzaje sprawozdań składanych przez przedsiębiorstwa wod-kan
 • termin sprawozdań w 2021 r.
 • forma sprawozdania

Przerwa 15 minut

Część II.
Nowe wymagania w zakresie magazynowania odpadów (45 minut)

Omówienie rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów

 • wytwórcy odpadów objęci stosowaniem nowych przepisów
 • terminy na dostosowanie się do nowych standardów prawnych
 • przegląd nowych wymagań związanych z magazynowaniem odpadów
 • wymagania dla magazynowania odpadów niebezpiecznych

Przegląd aktualnych prac legislacyjnych w obszarze związanym z gospodarką odpadami (30 min)

Omówienie wybranych projektów ustaw, w tym:

 • ustawy o odpadach w zakresie związanym z implementacją nowych dyrektyw unijnych, w tym związanych z rozszerzoną odpowiedzialnością producenta
 • ustawy o odpadach przewidującej wprowadzenie rejestru faktur i rachunków do systemu BDO

Przerwa 15 minut

Część III.
Sesja pytań i odpowiedzi (1h)


Prowadzący

Maslinski Mikolaj

Mikołaj Maśliński - prawnik, właściciel MM Doradztwo Prawne, doktorant w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Specjalizuje się w publicznym prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa odpadowego oraz gospodarki wodnościekowej. Na co dzień wspiera przedsiębiorców w zakresie wykonywania obowiązków związanych z BDO.Doświadczony szkoleniowiec i wykładowca akademicki (UAM w Poznaniu, Wydział Psychologii i Prawa Uniwersytetu SWPS). Autor kompleksowego kursu on-line na temat Ewidencji odpadów w BDO. Od lat publikuje na łamach czasopism branżowych takich jak Kierunek WOD-KAN, Zeszyty IGWP, Kwartalnik Forum Eksploatatora, czy Wodociągi-Kanalizacja. Współpracuje z Izbą Gospodarczą "Wodociągi Polskie" oraz Gdańską Fundacją Wody.


Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Nadsyłanie zgłoszeń online na stronie
www.webinaria.igwp.org.pl
do 18.12.2020, godz. 9.30 

Cena
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

280 zł netto od osoby - członkowie IGWP
330 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wybierając elektroniczną formę faktury otrzymują Państwo 10 zł netto upustu od osoby.

Wymagania sprzętowe
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem oraz dostępem do internetu. 

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła