Termin webinarium
29 stycznia 2021 r., godz. 09.00 - 12.00

Tematyka webinarium

1. Charakter prawny Dyrektywy (DWD).

2. Podstawowe założenia.

3. Rola gminy i przedsiębiorstw wod-kan według DWD.

4. Obowiązki gminy i przedsiębiorstw wod-kan według DWD.

5. Implementacja przepisów do systemu prawa polskiego.

6. Dyrektywa a ustawa zaopatrzeniowa i rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Prowadzący:
Rakoczy Bartosz2
prof. dr hab. Bartosz Rakoczy – Radca Prawny IGWP, kierownik Katedry Prawa Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesor Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, członek Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko w Poznaniu, członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody w latach 2009-2014, autor wielu publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska i prawa cywilnego. Uczestnik sejmowych prac komisji i podkomisji nad ustawą Prawo wodne z ramienia Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Autor książek oraz artykułów w miesięczniku Zeszyty Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, a także kwartalniku „Wodociągi Polskie”.

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nadsyłanie zgłoszeń online na adres
www.webinaria.igwp.org.pl
do 29.01.2021, godz. 8.30

Cena
(obejmuje: udział w szkoleniu online oraz kontakt z prowadzącym na żywo)

280 zł netto od osoby - członkowie IGWP
330 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne z głośnikami oraz dostępem do internetu.

Termin webinarium
20 stycznia 2021 r., godz. 10.00-14.00

Cel webinarium
Omówienie zmian w podatkach od 1.01.2021 mających znaczenie dla branży wod-kan oraz aktualnych interpretacji organów podatkowych.

Podsumowanie zasad wypełniania i składania pliku JPK_V7M (nowy obowiązek od 1.10.2020), przy uwzględnieniu wyjaśnień Ministerstwa Finansów.

Omówienie wydanych na wniosek przedsiębiorstw wod-kan Wiążących Informacji Stawkowych (WIS) określających zakres stosowania stawki podatku VAT 8 % dla różnych usług świadczonych przez te przedsiębiorstwa.

Adresaci
Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe, w szczególności pracowników działów księgowości przedsiębiorstw wod-kan.

Tematyka webinarium
1) Podatki w branży wod-kan 2021 – wybrane zmiany przepisów, aktualne interpretacje

 1. zmiany zasad korygowania rozliczeń w VAT, w tym ustalania, w którym momencie należy ujmować w JPK_VAT z deklaracją faktury korygujące in minus
 2. zmiany dotyczące momentu odliczenia podatku naliczonego VAT od nabywanych towarów i usług
 3. zmiany dotyczące zakresu opodatkowania VAT nieodpłatnych przekazań na cele promocyjno – reklamowe i na rzecz pracowników („prezenty o małej wartości”) oraz omówienie aktualnych interpretacji organów podatkowych dot. tego zagadnienia
 4. zmiany od 1.01.2021 dotyczące obowiązkowego stosowania „mechanizmu podzielonej płatności’ (oraz podsumowanie zmian od 1.07.2020 r. dotyczących MPP i „białej listy”), wybrane interpretacje dotyczące MPP
 5. zmiana zasad stosowania „ulgi na złe długi” w VAT w związku z wyrokiem TS UE z 15.10.2020 r.
 6. sytuacje, w których od 1.01.2021 można odliczać VAT przy zakupie usługi noclegowej
 7. nowe przepisy dotyczące przeliczania kwot w walucie obcej – przyjęcie jednego kursu na potrzeby VAT i CIT
 8. rozszerzenie zakresu zwolnienia w PIT dla osób do 26 roku życia
 9. zmiana od 2021 warunków pozwalających na zastosowanie obniżonej stawki CIT 9%
 10. wybrane aktualne interpretacje dotyczące branży wod-kan

2) JPK_V7M – praktyczne podsumowanie z uwzględnieniem wyjaśnień MF

 1. informacje objęte nowym JPK (oznaczenia cyfrowe GTU i oznaczenia literowe) – praktyczne podsumowanie z uwzględnieniem wyjaśnień Ministerstwa Finansów, najczęstsze błędy popełniane w praktyce
 2. kary z kodeksu karnego skarbowego (KKS) dla osób odpowiedzialnych za składanie JPK (błąd w JPK, złożenie po terminie) oraz sposoby ich uniknięcia
 3. kara 500 zł za każdy błąd w złożonym JPK dla przedsiębiorstwa oraz sposoby jej uniknięcia

3) Zakres stosowania stawki VAT 8% w przedsiębiorstwie wod-kan (w tym zmiany dotyczące WIS od 1.01.2021)

 1. czynności dodatkowe wykonywane przez przedsiębiorstwa wod-kan, dla których zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych stosuje się stawkę 8%
 2. czynności dodatkowe wykonywane przez przedsiębiorstwa wod-kan, dla których zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych stosuje się stawkę 23%
 3. możliwość występowania o wiążącą informację stawkową (WIS) – przełomowe znaczenie dla przedsiębiorstw wod-kan – możliwość uzyskania wiążącego potwierdzenia prawa stosowania stawki 8% dla wielu spornych dotychczas usług
 4. omówienie aktualnych WIS, interpretacji i wyroków dot. ustalania stawki VAT dla wybranych usług świadczonych przez przedsiębiorstwa wod-kan (obok usług podstawowych).
 5. zmiany dotyczące WIS wchodzące w życie od 1.01.2021

Prowadzący
Passowicz PiotrPiotr Passowicz - doradca podatkowy, prawnik. Wieloletnie doświadczenie zdobył pracując w renomowanych firmach zajmujących się doradztwem podatkowym i prawnym, m.in. w Spółce Doradztwa Podatkowego „Ernst & Young” Sp. z o.o. (zespół German Desk). Obecnie zajmuje się kompleksowym doradztwem podatkowym dla klientów korporacyjnych z Polski i zagranicy. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Rzetelny wykładowca, współpracownik renomowanych firm szkoleniowych. Prowadził wiele szkoleń na temat prawa podatkowego w Polsce i zagranicą. Autor publikacji w prasie fachowej.

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nadsyłanie zgłoszeń online
www.webinaria.igwp.org.pl
20 stycznia 2021 r., godz. 9.30

Cena
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

270 zł netto od osoby - członkowie IGWP
320 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne z głośnikami oraz dostępem do internetu.

Termin webinarium
19 stycznia, godz. 10.00 - 14.00

Tematyka webinarium
Trzyletni okres obowiązywania taryf za wodę i ścieki, który dla większości przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych rozpoczął się w 2018 roku teraz zbliża się ku końcowi. W 2021 roku do organu regulacyjnego powinno zostać złożonych około dwa tysiące wniosków o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Pewna liczba przedsiębiorstw wod-kan złożyła w międzyczasie wnioski o skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowych taryf z różnym skutkiem. Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” zaprasza Państwa na szkolenie dotyczące przygotowania wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki. Na szkoleniu tym wykorzystane i przedstawione zostaną doświadczenia przedsiębiorstw z mijających trzech lat w odniesieniu do całej procedury związanej z zatwierdzaniem taryf. Wiedza z tym związana z całą pewnością pomoże Państwu odpowiednio przygotować się na prawdopodobne oczekiwania organu regulacyjnego.

Program szkolenia:

 1. Zasady zatwierdzania taryf – szczegółowe omówienie art. 24b-24j ustawy w tym prawidłowe ustalanie terminów związanych z procedurą składania oraz weryfikowania wniosków taryfowych
 2. Decyzje organu regulacyjnego – omówienie występujących problemów na autentycznych przykładach
 3. Kalkulowanie niezbędnych przychodów, w tym wykorzystanie odpowiednich wskaźników makroekonomicznych i prawidłowe ustalanie okresu obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowej taryfy
 4. Praktyczne aspekty wypełniania tabel kalkulacyjnych – wskazówki dotyczące problematycznych pozycji w Tabelach A-H
 5. Wpływ kryzysu związanego z koronawirusem na wnioski taryfowe

Prowadzący

Błędzki Marcin2

Marcin Błędzki - Główny specjalista ds. ekonomicznych Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie"

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; Główny Specjalista ds. Ekonomicznych w Izbie Gospodarczej „Wodociągi Polskie”; wykładowca; specjalizuje się w problematyce dotyczącej sporządzania wniosków taryfowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.  

 

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nadsyłanie zgłoszeń online na stronie
www.webinaria.igwp.org.pl
do 19.01.2021, godz. 9.30

Cena
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

290 zł netto od osoby - członkowie IGWP
340 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem oraz dostępem do internetu. 

Termin webinarium
28 stycznia, godz. 10.00 - 14.00

Tematyka webinarium
Szkolenie obejmuje tematykę związaną z taryfami za wodę i ścieki. Może być ono traktowane zarówno jako wprowadzenie do całego procesu zatwierdzania taryf dla osób, które po raz pierwszy stoją przed takim wyzwaniem, jak i poszerzenie swojej wiedzy przez osoby mające już doświadczenie w tym zakresie.

Prezentowane zagadnienia najczęściej nie pojawiają się na tzw. szkoleniach taryfowych, jednak posiadanie wiedzy na ich temat z całą pewnością pozwala lepiej zrozumieć całą procedurę związaną z opracowaniem i składaniem wniosku taryfowego.

Spotkanie okołotaryfowe nie dotyczy opracowywania i składania wniosków, z uwagi na to, że te kwestie poruszamy podczas cyklu szkoleń, równolegle organizowanych przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”, na które również zapraszamy w miesiącach lutym i marcu.

Program szkolenia obejmuje omówienie następujących zagadnień:

 1. Opłaty za usługi wodne.
 2. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
 3. Inwestycje modernizacyjno-rozwojowe, ochrony środowiska i korzystania z usług wodnych.
 4. Zysk niepodzielony.
 5. Subsydiowanie skrośne.
 6. Opłata abonamentowa.

Prowadzący

Błędzki Marcin2

Marcin Błędzki - Główny specjalista ds. ekonomicznych Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie"

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; Główny Specjalista ds. Ekonomicznych w Izbie Gospodarczej „Wodociągi Polskie”; wykładowca; specjalizuje się w problematyce dotyczącej sporządzania wniosków taryfowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.  

 

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nadsyłanie zgłoszeń online na stronie
www.webinaria.igwp.org.pl
do 28.01.2021, godz. 9.30

Cena
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

250 zł netto od osoby - członkowie IGWP
300 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem oraz dostępem do internetu. 

Na ostatnie w tym roku spotkanie z najnowszymi technologiami zapraszamy już w najbliższy poniedziałek 21 grudnia o godzinie 10:00. Jerzy Rogowski - dyrektor w WES Water Energy Systems we współpracy z Itron Polska przygotował dla nas webinarium: "Mobilny czy stacjonarny odczyt wodomierzy? Technologie, doświadczenia, kierunki rozwoju"

Link do rejestracji: http://bit.ly/3af3nib

Cel webinarium:

Analiza dostępnych na rynku technologii. Prześledzenie zmian technologicznych, które mają znaczący wpływ na jakość, szybkość i cenę odczytu wodomierzy.

Adresaci webinarium:

Spotkanie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za:

 • odczyty bilingowe i fakturowanie,
 • dobór wodomierzy i systemów odczytowych,
 • monitorowanie stanu sieci wodociągowej,
 • podejmowanie długoterminowych decyzji inwestycyjnych.

Termin webinarium

21 grudnia, godz. 10.00 - 12.00

Agenda webinarium

 • Komu potrzebny jest odczyt wodomierzy?
  Wykorzystanie danych odczytowych wczoraj, dziś i jutro.
 • Gdzie powinny trafić dane odczytowe?
  Systemy które zyskają większą funkcjonalność po zasileniu danymi z wodomierzy.
 • Jak pozyskać dane z wodomierzy?

Ilość, jakość, koszty.
Mobilny inkasencki odczyt wodomierzy. Omówienie technologii
- Jednokierunkowo czy dwukierunkowo?
- Pasmo radiowe 433MHz czy 868MHz?
- Standard WMBUS, OMS czy autorski?

Stacjonarny odczyt wodomierzy. Omówienie technologii.
- Dedykowany system jednego producenta wodomierzy czy uniwersalny system obsługujący wodomierze wielu producentów?
- LoRa WAN 868 czy 169MHz?
- Rozwiązanie hybrydowe
- GPRS, CAT-M1 czy NarrowBand IoT?

 • Aspekty finansowe. Capex + Opex = TCO. Całkowity koszt użytkowania.
 • Wizerunek przedsiębiorstwa i relacje z odbiorcami wody.
 • Czy jeden dostawca rozwiązania wiąże nam ręce na wiele lat?
 • Podsumowanie i odpowiedzi na pytania uczestników.

Prowadzący

Jerzy Rogowski, Dyrektor w WES ׀ Water Energy Systems

Rozwijał systemy mobilnego odczytu wodomierzy obsługujące urządzenia liczących się producentów w Polsce. Był odpowiedzialny za realizację projektów stacjonarnego odczytu wodomierzy w przedsiębiorstwach wodociągowych na terenie całej Polski.
W pracy zawodowej zajmuje się technologiami przesyłu danych LoRaWAN, Narrowband IoT, Cat-M1, Wize 169mhz. Zarządza projektami wdrożeniowymi w obszarze opomiarowania i monitoringu sieci wodociągowych oraz projektami Badania-Rozwój-Innowacje. 

Kontakt z organizatorem
Jakub Kucharski tel. 52 376 89 25, 517 013 728
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nadyłanie zgłoszeń online na stronie

http://bit.ly/3af3nib

Wymagania sprzętowe
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem oraz dostępem do internetu. 

Szanowni Państwo
Uczestnikowi webinarium przysługuje 15% zniżki na zakup monografii "Gospodarka wodomierzowa wyzwania i możliwości", autorstwa dra inż. Tomasza Cichonia, dr hab. inż. Jadwigi Królikowskiej prof. PK oraz prof. dr hab. inż. Elżbiety Nachlik.

Termin webinarium
16 grudnia, godz. (10.00 - 14.00) UWAGA ZMIANA GODZIN! 11.00 - 15.00

Tematyka webinarium
1. Prawidłowe opomiarowanie dostawy wody w świetle wymagań przepisów

 • Wodomierze a ustawa Prawo o miarach
 • Prawna kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych
 • Jak liczyć długość okresu ważności legalizacji
 • Nowelizacja przepisów dotyczących ważności legalizacji i zgłaszania przyrządów
 • Błędy dopuszczalne wodomierzy

2. Praktyczne aspekty gospodarki wodomierzowej.

 • Jak sprawdzić sprawność i dokładność wodomierza
 • Czym jest legalizacja wodomierza
 • Co to jest ekspertyza wodomierza
 • Czy zawsze warto wykonywać ekspertyzę wodomierza
 • Badanie eksploatowanych wodomierzy
 • Aktywna kontrola strat pozornych wody

3. Jak dobrać najlepsze wodomierze?

 • Dobór średnicy wodomierzy
 • Dobór typu/ rodzaju wodomierzy
 • Weryfikacja doboru średnicy podczas eksploatacji
 • Czy warto wdrażać zdalne odczyty wodomierzy
 • Systemy mobilne
 • Systemy stacjonarne

4. Dobre praktyki w zakresie gospodarki wodomierzowej

 • Analiza niezawodności wodomierzy
 • Szacowanie ryzyka w eksploatacji wodomierzy

Prowadzący
Cichoń Tomek
dr inż. Tomasz Cichoń - Dyrektor Sprzedaży, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

Współautor monografii "Gospodarka wodomierzowa wyzwania i możliwości"
Autor i współautor badań i publikacji na temat opomiarowania systemów zaopatrzenia w wodę oraz redukcji strat wody. Autor rozprawy doktorskiej pt. "Ocena wieloaspektowa niezawodności systemu opomiarowania poboru i strat wody na podstawie doświadczeń eksploatacyjnych".

 
Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nadyłanie zgłoszeń online na stronie
www.webinaria.igwp.org.pl 
do 16.12.2020, godz. 9.30

Cena
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

280 zł netto od osoby - członkowie IGWP
330 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wybierając elektroniczną formę faktury otrzymują Państwo 10 zł netto upustu od osoby.

Wymagania sprzętowe
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem oraz dostępem do internetu. 

17 grudnia 2020 r. o godz. 10.00 zapraszamy na kolejną, organizowaną przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”, konferencję online: 

WOD-KAN KONTRA WIRUS
DRUGA FALA

To druga po lipcowej konferencji próba zmierzenia się z odpowiedzią na pytanie, jak w dobie pandemii koronawirusa radzą sobie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Wirus nie odpuszcza, trwa druga fala pandemii, ale wszystko wskazuje na to, że już musimy obawiać się trzeciej.

Branża wodociągowo-kanalizacyjna stanęła na wysokości zadania i to jest fakt, który z całą mocą należy podkreślić. Przedsiębiorstwa wod-kan zrobiły wszystko, by zabezpieczyć ciągłość dostarczania wody i odprowadzania oraz oczyszczania ścieków, a także, z najwyższą troską, zadbały o bezpieczeństwo i zdrowie swoich pracowników. Jednak branża zmierzyła się z sytuacją dotąd niespotykaną. Przy zamrożeniu branży turystycznej, hotelarstwa i gastronomii oraz przeniesieniu nauczania w tryby online, wiele spółek wod-kan, szczególnie tych w miejscowościach wypoczynkowych czy ośrodkach uniwersyteckich, liczy straty.

W programie konferencji WOD-KAN KONTRA WIRUS. DRUGA FALA wystąpią reprezentanci przedsiębiorstw małych, średnich i dużych. Pokażą, że każdy z nich boryka się z różnorodnymi, jednak równie ważnymi, problemami. Co niezwykle istotne przedstawią także tzw. dobre praktyki, czyli jak sobie radzą z istniejącą sytuacją.

Serdecznie Państwa zapraszamy 17 grudnia o godz. 10.00!

Zapisy: www.webinaria.igwp.org.pl

Agenda

10:00-10:10
Rozpoczęcie konferencji
Dorota Jakuta, Prezes IGWP
Waldemar Kraska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

10:10-10:30
Omówienie wyników ankiety IGWP
Marta Wojnowska, Główny specjalista ds. analiz ekonomicznych IGWP

10:30-10:50
Wodociągi w czerwonej strefie - gdy zamiast turystów pojawia się epidemia
Beata Halama, Prezes Zarządu Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej sp. z o.o., Ustroń

10:50-11:05
Cyfrowe lekarstwo na koronawirusa
Wpływ narzędzi dostępnych w Zintegrowanym Systemie Informatycznym ZSI UNISOFT na optymalizację wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa WOD-KAN

Wojciech Stefaniak, Dyrektor ds. Strategii Promocji Produktu, Dyrektor Oddziału Olsztyn Unisoft

11:05-11:20
przerwa

11:20-11:50
Covidowy zawrót głowy w MPI KOS-EKO Sp. z o.o. w Kościerzynie. Doświadczenia Spółki w przeciwdziałaniu koronawirusowi
Robert Fennig, Prezes Zarządu-Dyrektor Spółki Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury KOS-EKO sp. z o.o., Kościerzyna

11:50-12:10
Działania MPWiK Wrocław w związku z wybuchem pandemii COVID-19
Wojciech Stanek, Wiceprezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A., Wrocław

12:10-12:30
Potrzeby legislacyjne branży wod-kan w związku z pandemią COVID-19
adw. Paweł Sikorski, Ekspert IGWP

12:30-13:00
Podsumowanie. Dyskusja
Moderator konferencji: Anna Lembicz, Redaktor naczelna kwartalnika IGWP "Wodociągi Polskie"

 

Partner konferencji

UNISOFT logo RGB

Cena
zawiera interaktywne uczestnictwo w konferencji online, materiały konferencyjne
249 zł netto - członkowie IGWP
299 zł netto - pozostali uczestnicy

Zgłoszenia online na stronie
www.webinaria.igwp.org.pl
do 17.12.2020, godz. 09.30

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wymagania sprzętowe
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem, głośnikami oraz dostępem do internetu.

Do pobrania

Termin webinarium
7 grudnia, godz. 10.00 - 13.00


Szczegóły
Nie ma firmy, która by nie deklarowała, że klient jest dla niej najważniejszy. W takim razie... skąd tylu niezadowolonych klientów? A ilu tak naprawdę ich jest? Co im się podoba, a co nie? Co chcielibyśmy, żeby im się podobało? Czy wszyscy w firmie myślą o potrzebach klienta podobnie? Co to znaczy firma zorientowana na klienta?

Oczywiście podobne pytania można zadawać w nieskończoność. Nie o epatowanie problemami jednak chodzi, tylko o to jak je rozwiązywać.

Customer Experience Management, czyli zarządzanie doświadczeniem klienta, to klucz do budowania dobrej marki i zwiększania lojalności. CEM to nie tylko wyzwanie dla działów obsługi klienta i marketingu, lecz w rzeczywistości jest to działanie, które swym zasięgiem obejmuje całą firmę orientując ją w stronę klienta. Dbanie o jakość obsługi, to przede wszystkim działania zarządcze, a dopiero w konsekwencji zachowania interpersonalne naszych pracowników.

Proponowany program koncentruje się na kluczowych elementach budowania sprawnej strategii CEM w firmie oraz wskazaniu obszarów, w jakich własnymi siłami można rozwijać orientację firmy na klienta.

Szkolenie dedykowane dla kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla.

Tematyka

 • Customer Experience Management – moda czy konieczność w firmie usługowej
 • Po co firmie standardy obsługi klienta
 • Customer Journey Map – jako metoda oceny i projektowania systemu obsługi klienta
 • Budowanie standardów obsługi krok po kroku
 • Orientacja firmy na klienta – dlaczego zbudowanie standardów nie załatwia sprawy?
 • Główne bariery w budowaniu spójnej orientacji na klienta w firmie i kierunki ich przełamywania
 • Pomiar – kluczowy element zarządzania satysfakcją klientów
 • Od czego zacząć, co weryfikować, jak projektować i wdrażać zmiany w systemie obsługi klienta w firmie?

Prowadzący

Danielak JakubJakub Danielak - socjolog, doradca i trener biznesu. Od przeszło 20 lat realizuje projekty usprawniające procesy zarządcze w firmach typu utilities - dostarczających usług bytowych szerokiemu gronu klientów. Prowadzone przez niego od 1992r. Biuro Badań i Analiz Społecznych, dzięki współpracy z klientami, przeszło ciekawą ewolucję od badań przez doradztwo w zakresie zarzadzania, po prowadzenie szkoleń i warsztatów. Doradca i autor projektów - strategii, planów, analiz, wdrażania - dla kilkudziesięciu firm sektora usług publicznych. Od ogromnych (PGE, Tauron), przez średnie (PEC-e. MPWiK-i), po całkiem małe firmy usługowe. W ciągu niemal 30 lat działalności przeprowadził kilkaset projektów podnoszących efektywność zarządzania.


Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Nadsyłanie zgłoszeń online na stronie
www.webinaria.igwp.org.pl
do 07.12.2020 r., godz. 9.30

Cena
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

230 zł netto od osoby - członkowie IGWP
270 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wybierając elektroniczną formę faktury otrzymują Państwo 10 zł netto upustu od osoby.

 
Wymagania sprzętowe
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie z dostępem do internetu (komputer lub smartfon ze standardowym oprogramowaniem). 

Termin webinarium
10 grudnia 2020 r., godz. 10.00-14.00

Cel webinarium
Omówienie zmian w podatkach od 1.01.2021 mających znaczenie dla branży wod-kan oraz aktualnych interpretacji organów podatkowych.

Podsumowanie zasad wypełniania i składania pliku JPK_V7M (nowy obowiązek od 1.10.2020), przy uwzględnieniu wyjaśnień Ministerstwa Finansów.

Omówienie wydanych na wniosek przedsiębiorstw wod-kan Wiążących Informacji Stawkowych (WIS) określających zakres stosowania stawki podatku VAT 8 % dla różnych usług świadczonych przez te przedsiębiorstwa.

Adresaci
Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe, w szczególności pracowników działów księgowości przedsiębiorstw wod-kan.

Tematyka webinarium
I. Podatki w branży wod-kan 2021 – wybrane zmiany przepisów, aktualne interpretacje

 1. zmiany zasad korygowania rozliczeń w VAT, w tym ustalania, w którym momencie należy ujmować w JPK_VAT z deklaracją faktury korygujące in minus
 2. zmiany dotyczące momentu odliczenia podatku naliczonego VAT od nabywanych towarów i usług
 3. zmiany dotyczące zakresu opodatkowania VAT nieodpłatnych przekazań na cele promocyjno – reklamowe i na rzecz pracowników („prezenty o małej wartości”) oraz omówienie aktualnych interpretacji organów podatkowych dot. tego zagadnienia
 4. zmiany od 1.01.2021 dotyczące obowiązkowego stosowania „mechanizmu podzielonej płatności’ (oraz podsumowanie zmian od 1.07.2020 r. dotyczących MPP i „białej listy”), wybrane interpretacje dotyczące MPP
 5. zmiana zasad stosowania „ulgi na złe długi” w VAT w związku z wyrokiem TS UE z 15.10.2020r.
 6. sytuacje, w których od 1.01.2021 będzie możliwe odliczanie VAT przy zakupie usługi noclegowej
 7. nowe przepisy dotyczące przeliczania kwot w walucie obcej – przyjęcie jednego kursu na potrzeby VAT i CIT
 8. rozszerzenie zakresu zwolnienia w PIT dla osób do 26 roku życia
 9. wybrane aktualne interpretacje dotyczące branży wod-kan

II. JPK_VAT z deklaracją od 1.10.2020 – praktyczne podsumowanie z uwzględnieniem wyjaśnień MF

 1. informacje objęte nowym JPK (oznaczenia cyfrowe GTU i oznaczenia literowe) – praktyczne podsumowanie z uwzględnieniem wyjaśnień Ministerstwa Finansów (w tym wyjaśnień dotyczących oznaczenia „TP”), najczęstsze błędy popełniane w praktyce
 2. kary z kodeksu karnego skarbowego (KKS) dla osób odpowiedzialnych za składanie JPK (błąd w JPK, złożenie po terminie) oraz sposoby ich uniknięcia
 3. zasady nakładania kary 500 zł za każdy błąd w złożonym JPK oraz sposoby jej uniknięcia
 4. pozostałe zagadnienia związane z wypełnianiem i składaniem JPK, z uwzględnieniem wyjaśnień Ministerstwa Finansów

III. Zakres stosowania stawki VAT 8% w przedsiębiorstwie wod-kan (w tym zmiany dotyczące WIS od 1.01.2021)

 1. czynności dodatkowe wykonywane przez przedsiębiorstwa wod-kan, dla których zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych stosuje się stawkę 8%
 2. czynności dodatkowe wykonywane przez przedsiębiorstwa wod-kan, dla których zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych stosuje się stawkę 23%
 3. możliwość występowania o wiążącą informację stawkową (WIS) – przełomowe znaczenie dla przedsiębiorstw wod-kan – możliwość uzyskania wiążącego potwierdzenia prawa stosowania stawki 8% dla wielu spornych dotychczas usług
 4. omówienie aktualnych WIS, interpretacji i wyroków dot. ustalania stawki VAT dla wybranych usług świadczonych przez przedsiębiorstwa wod-kan (obok usług podstawowych)
 5. zmiany dotyczące WIS wchodzące w życie od 1.01.2021

Prowadzący
Passowicz PiotrPiotr Passowicz - doradca podatkowy, prawnik. Wieloletnie doświadczenie zdobył pracując w renomowanych firmach zajmujących się doradztwem podatkowym i prawnym, m.in. w Spółce Doradztwa Podatkowego „Ernst & Young” Sp. z o.o. (zespół German Desk). Obecnie zajmuje się kompleksowym doradztwem podatkowym dla klientów korporacyjnych z Polski i zagranicy. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Rzetelny wykładowca, współpracownik renomowanych firm szkoleniowych. Prowadził wiele szkoleń na temat prawa podatkowego w Polsce i zagranicą. Autor publikacji w prasie fachowej.

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nadsyłanie zgłoszeń online
www.webinaria.igwp.org.pl
10 grudnia 2020 r., godz. 9.30

Cena
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

280 zł netto od osoby - członkowie IGWP
330 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wybierając elektroniczną formę faktury otrzymują Państwo 10 zł netto upustu od osoby.

Wymagania sprzętowe:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne z głośnikami oraz dostępem do internetu.

Termin webinarium
3 grudnia 2020 r., godz. 10.00-12.00

Tematyka webinarium
Praca z domu poza licznymi korzyściami jest także ... wyzwaniem. Wymaga dużej samodyscypliny i determinacji. Ktoś (szef) nam zaufał, umożliwił oszczędność czasu i większą elastyczność. Czym jest w ogóle praca zdalna i czego należy mieć świadomość? Prawdy i mity o pracy zdalnej.

Jak zarządzać sobą podczas pracy zdalnej? Jak optymalnie wykorzystać czas? Jak motywować się do działania, kiedy dokoła nas czyha wiele „rozpraszaczy”?

Prowadząca odpowie na te i inne pytania, przekaże także praktyczne wskazówki, wypracowane na podstawie 8 lat doświadczenia w pracy zdalnej.

Anna Dolot

 

 

 

 

 

 Prowadząca

dr Anna Dolot - trener biznesu z czternastoletnim doświadczeniem, doktor nauk ekonomicznych. Prowadzi badania naukowe, głównie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Od 11 lat wykłada na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK (studia podyplomowe oraz MBA). Od ponad 5 lat zajmuje stanowisko Eksperta HR w Grupie ATERIMA (rekrutuje i dba o rozwój pracowników). Dzieli się swoją wiedzą, pisząc m.in. dla Rzeczpospolitej, Personelu i Zarządzania, Forbesa, Onetu i HR Polska.
Przygotowała i przeprowadziła ponad 400 szkoleń, tworzy kompleksowe programy rozwojowe, pracuje zdalnie od 8 lat.

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nadsyłania zgłoszeń online na stronie
www.webinaria.igwp.org.pl
do 03.12.2020, godz.10.00

Cena
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącą na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

160 zł netto od osoby - członkowie IGWP
180 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wybierając elektroniczną formę faktury otrzymują Państwo 10 zł netto upustu od osoby.

Wymagania sprzętowe
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne  ze standardowym oprogramowaniem, głośnikami oraz dostępem do internetu.

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła