Termin webinarium
5 sierpnia, godz. 10.00 - 13.00

Tematyka

1. Kampanie informacyjne, społeczne w służbie podmiotowi wod-kan:

 • czym dokładnie jest kampania PR, a czym nie jest
 • różnice (lub ich brak) między kampaniami PR, informacyjnymi, społecznymi, edukacyjnymi
 • podstawowe rodzaje kampanii (w odniesieniu do działalności wod-kan)
 • nie sztuką jest robić cokolwiek, czyli o definiowaniu celów kampanijnych
 • do wszystkich i do nikogo, czyli o targetowaniu odbiorców
 • koncepcja wielotorowości działań w przypadku kampanii skierowanych do kilku grup interesariuszy
 • jakie elementy powinien zawierać plan kampanii PR (na przykładzie wod-kan)
 • najczęściej popełniane błędy w przygotowaniach oraz implementacji kampanii

2. Promocja obsługi zdalnej klienta wod-kan:

 • research i analiza jako fundament każdej dobrej kampanii (na przykładzie obsługi zdalnej)
 • uniknąć rozczarowania, czyli przemyślane oczekiwania i mierzalne cele
 • filozofia zmiany nawyków klienckich pojmowana jako proces (zarządczo, komunikacyjnie etc.)
 • kampania PR a strategia PR na przykładzie obsługi zdalnej klienta wod-kan
 • szeroka perspektywa, czyli kampania nie jest jedynym narzędziem
 • przykłady innych narzędzi do realizacji tego zadania
 • korzystaj z najlepszych wzorców, czyli jak stworzyć dokumentację zlecającą kampanię
 • PR jako element zarządzania i bodziec rozwojowy dla podmiotu wod-kan (na przykładzie obsługi zdalnej) 

Prowadzący:

Maciejewski CyprianCyprian Maciejewski - doświadczony strateg PR, specjalista w zarządzaniu relacjami i komunikacji dla sektora gospodarki komunalnej oraz przemysłu, w tym dla instalacji oddziałujących na środowisko. Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations oraz członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Zajmuje się komunikacją społeczną i edukacją w Urzędzie Miejskim w Gdańsku (Wydział Gospodarki Komunalnej). Pracuje także jako niezależny doradca, szkoleniowiec oraz branżowy prelegent.

W dorobku ma pracę jako PR-owiec m.in. przy poniższych projektach / zadaniach:

 • awaryjny zrzut ścieków (awaria przepompowni w Gdańsku)
 • działania informacyjno-promocyjne wspierające Biuro Obsługi Klienta gospodarki komunalnej
 • opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii PR skoncentrowanej na problemie wysokiej uciążliwości instalacji i złych relacjach z kluczowymi grupami otoczenia
 • długoterminowy program społeczny pogłębiający relacje zakładu komunalnego z bliskim otoczeniem
 • komunikacja kryzysowa w okresie radykalnego zwiększenia uciążliwości zakładu
 • budowa zbiorników retencyjnych jako inwestycji przeciwpowodziowych
 • budowa kompostowni bioodpadów jako kluczowej instalacji dla mieszkańców bliskiego otoczenia zakładu (inwestycja o charakterze antyodorowym)
 • budowa spalarni osadów ściekowych
 • budowa spalarni odpadów komunalnych
 • podwyżki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadówkampanie edukacyjne dotyczące zasad segregowania i odpowiedzialnego postępowania z odpadami nietypowymi
 • poszerzenie systemu segregowania odpadów (na 5 frakcji) oraz wdrażanie zmian systemowych wynikających z nowelizacji ustawkonsultacje społeczne dotyczące budowy sieci Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
 • budowa elektrowni gazowej (projekt green field)
 • komunikacja inwestycji modernizacji systemu odgazowania składowiska
 • rada interesariuszy RIPOK (współpraca ze stroną społeczną)

Kontakt z organizatorem:
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
5 sierpnia 2020 r., godz. 9.30

Cena:
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

250 zł netto od osoby - członkowie IGWP
290 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe:

W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem oraz dostępem do internetu.

Formularz zgłoszeniowy online

 

Termin webinarium:
6 sierpnia 2020 r., godz. 10.00-13.00

Założenia organizacyjne
Proponujemy Państwu dwa webinaria:

6 sierpnia IODO - Zagadnienia prawne. Aktualne wyzwania ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach wod-kan

12 sierpnia IODO - Zagadnienia informatyczne. Wymagania RODO dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych

Istnieje możliwość wyboru obu częścu w kolejności lub niezależnie jednego.

Czas trwania jednej części około 3 godzin z przerwami oraz sesjami pytań i odpowiedzi.

Tematyka:

1. Bezpieczna praca zdalna:

a) praca zdalna a telepraca;

b) podstawa prawna;

c) analiza ryzyka oraz ocena skutków dla ochrony danych;

d) dokumentacja papierowa;

e) dokumentacja elektroniczna;

f) regulamin pracy zdalnej;

g) wdrożenie odpowiednich środków bezpieczeństwa;

h) zarządzanie incydentami;

i) czy praca zdalna to rozwiązanie przejściowe czy zostanie z nami na dłużej?

2. Czy pracodawca może:

a) dokonywać pomiarów temperatury ciała pracownika i klienta?

b) informować pracowników o zachorowaniach?

c) pozyskiwać informacje od pracownika o miejscach przebywania oraz kontaktach z innymi osobami?

3. Istotna rola inspektora ochrony danych w dobie pandemii – nowe wyzwania i oczekiwania.

4. Monitoring poczty elektronicznej i inne formy monitoringu (monitoring korzystania przez pracownika z dostępu do Internetu; monitoring wykorzystywania sprzętu komputerowego oraz oprogramowania; monitoring wykonywania wydruków z komputera przy użyciu drukarki).

5. Sesja pytań.

Prowadzący:
Kaszuba MarcinMarcin Kaszuba – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Podyplomowego Studium Ochrony Informacji Niejawnych
i Danych Osobowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Podyplomowych Studiów Menedżerskich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 2008-2017 Kierownik Biura Bezpieczeństwa Informacji oraz Administrator Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego
w Warszawie (główne obowiązki: nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych przez ok. 1300 pracowników w siedzibie i 5 delegaturach, utrzymanie
i doskonalenie kompleksowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji).

Opracował i wdrożył kilkadziesiąt dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych (w tym dla przedsiębiorstw działających w branży wodociągowo-kanalizacyjnej), a także przeprowadził wiele audytów w obszarze ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

Obecnie odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych w spółce prawa handlowego. Prowadzi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych
i zarządzania ryzykiem, a także przeprowadza audyty i świadczy usługi doradcze w ww. zakresie.

Kontakt z organizatorem - nadsyłanie zgłoszeń:
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
6 sierpnia 2020 r., godz. 9.30

Cena:
obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącymi na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe

Część I

220 zł netto od osoby - członkowie IGWP
250 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Część II

250 zł netto od osoby - członkowie IGWP
290 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Część I + II

440 zł netto od osoby - członkowie IGWP
510 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem, głośnikami oraz dostępem do internetu.

Termin webinarium:
12 sierpnia 2020 r., godz. 10.00-13.00

Założenia organizacyjne
Proponujemy Państwu dwa webinaria w częściach:

6 sierpnia IODO - Zagadnienia prawne. Aktualne wyzwania ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach wod-kan

12 sierpnia IODO - Zagadnienia informatyczne. Wymagania RODO dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych

Istnieje możliwość wyboru obu częścu w kolejności lub niezależnie jednego.

Czas trwania jednej części około 3 godzin z przerwami oraz sesjami pytań i odpowiedzi.

Tematyka:

1. Wymagania techniczne wynikające z RODO:

a) Rejestry czynności I kategorii przetwarzania

b) Obowiązki względem osób, których dane są przetwarzane

c) Standardowy zestaw procedur

d) Zasady animizacji danych oraz “wbudowanej” prywatności

2. Ocena ryzyka – Data Protection Impact Analysis (DPIA):

a) Czym jest analiza ryzyka

b) Kiedy DPIA jest wymagane

c) Inwentaryzacja przepływów danych osobowych

d) Wstępna DPIA

e) Jak przeprowadzić DPIA dla wybranych procesów

f) Raportowanie wyników DPIA

3. Nadzór nad procesorami

a) Umowy z procesorami, w tym umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

b) Obsługa incydentów

c) Audyty procesorów

4. Budowa świadomości ochrony danych osobowych

5. Zbieżności i różnice pomiędzy RODO a ISO 27001

6. Podsumowanie

Prowadzący:
Sobczyk TomaszTomasz Sobczyk - ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa informacji oraz zarządzania w IT. Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Elektroniki, ukończył międzynarodowe kursy z zakresu zarządzania IT. Posiada 46-letnie doświadczenie w zarządzaniu IT i prowadzeniu projektów informatycznych w sektorze finansowym i transportowym. Prowadzi szkolenia z zakresu zarządzania projektami i analiz procesów, również dla Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie".

Posiada doświadczenie w transformacji cyfrowej IT w ramach projektu restrukturyzacyjnego dużej firmy przewozowej oraz praktykę w zakresie wdrażania ITIL, BCP, ISO 27001, RODO w małych i dużych organizacjach. 

Kontakt z organizatorem:

Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
12 sierpnia 2020 r., godz. 9.30

Cena:
obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącymi na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe

Część I

220 zł netto od osoby - członkowie IGWP
250 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Część II

250 zł netto od osoby - członkowie IGWP
290 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Część I + II

440 zł netto od osoby - członkowie IGWP
510 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem, głośnikami oraz dostępem do internetu.

Termin webinarium
30 lipca, godz. 10.00 - 13.00

 

Tematyka webinarium

Obowiązująca Ustawa Prawo wodne nakłada obowiązek wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji do końca roku 2020. Podczas webinarium omówione zostaną zasady wyznaczania obszaru i granic aglomeracji ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu procedury. Przedstawione zostaną praktyki stosowane przez gminy przy tworzeniu aglomeracji oraz uwarunkowania wynikające z Dyrektywy „ściekowej”.

Program webinarium

1. Aglomeracje ściekowe jako koncepcja rozwiązania gospodarki ściekowej
Bartosz Łuszczek, MPWIK Kraków

 • Aglomeracje w dyrektywie „ściekowej” 91/271 EWG
 • Wielkość aglomeracji, a wymagania
 • Zapewnienie zgodności z dyrektywą

2. Szanse i zagrożenia
Bartosz Łuszczek, MPWIK Kraków

 • Naruszenia zapisów dyrektywy
 • Przewidywane zmiany w przepisach

3. Uwarunkowania prawne uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji
Mikołaj Maśliński, MM Doradztwo Prawne Poznań

 • Skutki prawne nie podjęcia do końca 2020 r. uchwały rady gminy w sprawie wyznaczenia aglomeracji
 • Elementy projektu uchwały wyznaczającej aglomerację
 • Omówienie trybu przyjęcia uchwały rady gminy w sprawie wyznaczenia aglomeracji (krok po kroku)
 • Podstawy prawne wyznaczania aglomeracji:

- dokumenty planistyczne stanowiące podstawę wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji
- dokumenty i opracowania wymagane przez PGW Wody Polskie na mocy wytycznych do wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji

Przerwa

4. Praktyczne rozwiązania stosowane przy wyznaczaniu aglomeracji
Bartosz Łuszczek, MPWIK Kraków
Mirosława Dominowska, ZWIK Szczecin

 • Trudności interpretacyjne
 • Przebieg granic
 • Definicje RLM
 • Co należy uwzględnić przy obliczaniu RLM
 • RLM ścieków przemysłowych
 • RLM aglomeracji a RLM oczyszczalni

5. Podsumowanie i dyskusja

Prowadzący:

Dominowska MirkaMirosława Dominowska - Główny Technolog ds. oczyszczania ścieków w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie.

Absolwentka Inżynierii Środowiska Politechniki Szczecińskiej (obecnie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny). Od ponad 20 lat związana z branżą wodociągowo-kanalizacyjną. Początek działalności zawodowej to praca a następnie zarządzanie działalnością Biura Inżynierskiego GAZDA specjalizującego się w projektowaniu, rozruchach oraz nadzorowaniu realizacji obiektów gospodarki wodno-ściekowej.

Od 2009 r zatrudniona w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie początkowo na stanowisku technologa OŚ Pomorzany, następnie głównego technologa ds. oczyszczania ścieków.

Luszczek Bartekmgr inż. Bartosz Łuszczek - absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Studiów MBA in Public Management w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego. Od 2006 r. pracuje w Wodociągach Miasta Krakowa, obecnie na stanowisku Dyrektora ds. technologii i innowacji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu procesami technologicznymi w największych oczyszczalniach ścieków w Małopolsce. Jest przedstawicielem Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” (IGWP) w European Federation of National Associations of Water Services (EurEau), gdzie uczestniczy w konsultacjach europejskich aktów prawnych i polityki, dotyczących branży wodno-ściekowej. Od 2018 r. jest Prezesem Stowarzyszenia Forum Galicyjskich Wodociągów. Zawodowo zajmuje się m.in. technologią wody i ścieków, projektami innowacyjnymi oraz zagadnieniami prawno-środowiskowymi w branży wod-kan.

Maslinski MikolajMikołaj Maśliński - prawnik w MM Doradztwo Prawne, doktorant w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W ramach działalności naukowej i eksperckiej specjalizuje się w publicznym prawie gospodarczym oraz w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z gospodarką odpadami i gospodarką wodno-ściekową.

 

Kontakt z organizatorem:
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
30 lipca 2020 r., godz. 9.30

Cena:
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

280 zł netto od osoby - członkowie IGWP
330 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer lub smartfon ze standardowym oprogramowaniem) z dostępem do internetu.

Formularz zgłoszeniowy online

 

Termin webinarium:
14 lipca 2020 r., godz. 10.00-13.00

Tematyka:

 • Wykaz aktów prawnych mających odniesienie do problematyki szkolenia i zakres ich oddziaływania na funkcjonowanie zakładu pracy.
 • Zarządzanie w zakładzie pracy bezpieczeństwem pożarowym w aspekcie prawnym.
 • Cele i zasady sporządzania operatu pożarowego.
 • Zawartość dokumentu w świetle rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.
 • Analiza wymagań przeciwpożarowych dla obiektów i miejsc zbierania/magazynowania odpadów.
 • Tryb uzgodnień operatu pożarowego.
 • Pytania - dyskusja.

Prowadzący:
Potrepko Andrzejmgr inż. pożarnictwa Andrzej Potrepko - specjalista ds. bhp i ochrony przeciwpożarowej. Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie – wydział inżynierii bezpieczeństwa pożarowego oraz studiów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Praktyka zawodowa: 30 lat służby Państwowej Straży Pożarnej, od 10 lat praktyka zawodowa czynna w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Od 15 lat współpracuje z Wyższą Szkołą Gospodarki raz Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy jako wykładowca. Współpracuje z Izbą Gospodarczą Wodociągi Polskie w obszarach: konsultacje, szkolenia, wydawnictwa od 2002 r.

Kontakt z organizatorem:
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
14 lipca 2020 r., godz. 9.30

Cena:
obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącymi na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe

220 zł netto od osoby - członkowie IGWP
240 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer lub smartfon ze standardowym oprogramowaniem) z głośnikami oraz dostępem do internetu.

Termin webinarium
21 lipca, godz. 10.00 - 12.00

Tematyka webinarium

Sytuacja, która na początku roku nastąpiła, zaskoczyła wszystkich. Wprowadzenie stanu epidemicznego okazało się dużym sprawdzianem dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Poza koniecznością dbania o zdrowie pracowników, przedstawiciele branży musieli zadbać również o zdrowie wszystkich, których zaopatrywali w wodę. Ten obowiązek leżał na barkach głównie osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie jakości wody. 
W trakcie webinarium praktycy przekażą informacje dotyczące podstaw zabezpieczania wody - zawartych w planach bezpieczeństwa wody, rozważą ich zastosowanie oraz skuteczność podczas sytuacji kryzysowej, która miała miejsce i nadal trwa.

Program webinarium

 • Nowa dyrektywa w sprawie jakości wody do spożycia - nowe wymagania dla przedsiębiorstw, zarządzanie oparte na ryzyku
  Klara Ramm, IGWP
 • Skuteczność planów bezpieczeństwa wody w czasie pandemii - studium przypadku, stan wdrożenia planów, czy się przydały w kryzysie, co należy zmienić, na co zwrócić uwagę – doświadczenia kilkuletniej praktyki
  Piotr Czerwczak, Wodociągi Słupsk
 • Bezpieczeństwo zaopatrzenia miasta w wodę w czasie zagrożenia epidemicznego - studium przypadku: podjęte działania zapobiegawcze, ich efektywność, punkty zgodności, podjęte działania, ich skutki
  Halina Urbańska-Kozłowska, MPWIK Wrocław

Prowadzący:

Ramm Klara2Klara Ramm - absolwentka wydziału Mechaniki Precyzyjnej na Politechnice Warszawskiej. Posiada dyplom Executive MBA oraz stopień doktora nauk technicznych w specjalności inżynierii środowiska. Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a także studia prowadzone przez HEC (School of Management) w Paryżu i Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Od kilkunastu lat związana jest z branżą ochrony środowiska, szczególnie gospodarką wodno-ściekową. Współpracując z Izbą Gospodarczą „Wodociągi Polskie” reprezentuje polską branżę wod-kan w federacji EurEau, skupiającej środowisko europejskie tego sektora. Jako członek Zgromadzenia Ogólnego i Prezydium EurEau uczestniczy w działaniach na rzecz ochrony zasobów wodnych i usprawnienia funkcjonowania usług wodociągowych i kanalizacyjnych w UE. Są to głównie zagadnienia związane z dyrektywą dotyczącą jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dyrektywą ściekową, a także zagadnieniami dotyczącymi zarządzania, benchmarkingu i finansów sektora. Jest autorką wielu artykułów na temat działalności branży wodociągowo-kanalizacyjnej w Unii Europejskiej.

 

Czerwczak Piotr2

Piotr Czerwczak - absolwent Politechniki Koszalińskiej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, od 2009 roku pracownik spółki „Wodociągi Słupsk”. W pracy zawodowej zajmuję się eksploatacją głębinowych ujęć wody oraz prowadzi nadzór technologicznych na stacjach uzdatniania wody w Słupsku oraz w Gminie Kobylnica. Od 2012 roku zaangażowany jest w pracę związaną z opracowaniem Planu Bezpieczeństwa Wody w systemie zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla miasta Słupska, a od 2019 pełni rolę Pełnomocnika Zarządu ds. bezpieczeństwa dostaw wody.

 

Urbańska Kozłowska Halina1

Halina Urbańska-Kozłowska - absolwentka wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W 2018 roku otworzyła przewód doktorski na Politechnice Wrocławskiej w specjalności Inżynieria Środowiska. Posiada dyplom Executive MBA. 

Od kilkunastu lat jest Głównym Technologiem Wody w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu. Ma duże doświadczenie w oczyszczaniu wód powierzchniowych, podziemnych i infiltracyjnych oraz w zarządzeniu systemem ujęć. Jest autorką artykułów naukowych związanych z technologią oczyszczania wody. Reprezentuje Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” (IGWP) w European Federation of National Associations of Water Services (EurEau).

Kontakt z organizatorem

Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
21 lipca 2020 r., godz. 9.30

Cena:
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącymi na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

249 zł netto od osoby - członkowie IGWP
299 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie - komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem oraz dostępem do internetu.

Formularz zgłoszeniowy online

 

Termin webinarium
29 lipca, godz. 10.00 - 14.00

Tematyka webinarium
Sporządzanie wniosku o skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy za wodę i ścieki w oparciu o przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzenia w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, rozporządzenia „taryfowego” oraz dotychczasowe doświadczenia przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych z organem regulacyjnym.

 • Zasady konstruowania taryf za wodę i ścieki
 • Podwyżki cen energii elektrycznej oraz inne uzasadnione przypadki złożenia wniosku
 • Decyzje organu regulacyjnego – przykłady, omówienie, podstawy prawne
 • Problematyczne kwestie związane z wypełnieniem tabel kalkulacyjnych
 • Wpływ kryzysu związanego z koronawirusem, na wnioski taryfowe

Prowadzący:
Błędzki Marcin2

Marcin Błędzki - Główny specjalista ds. ekonomicznych Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie"

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; Główny Specjalista ds. Ekonomicznych w Izbie Gospodarczej „Wodociągi Polskie”; wykładowca; specjalizuje się w problematyce dotyczącej sporządzania wniosków taryfowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.  

Kontakt z organizatorem - nadsyłanie zgłoszeń:

Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
29 lipca 2020 r., godz. 9.30

Cena:
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

250 zł netto od osoby - członkowie IGWP
290 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem oraz dostępem do internetu.

Formularz zgłoszeniowy online

 

Termin webinarium:
16 lipca 2020 r., godz. 9.00-13.00

Cel webinarium:
Celem szkolenia jest przedstawienie zmian w podatkach wchodzących w życie w dniu 1.07.2020 oraz aktualnych, istotnych dla branży wod-kan, interpretacji organów podatkowych i sądów.

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe, w szczególności pracowników działów księgowości przedsiębiorstw wod-kan.

Program szkolenia został opracowany w oparciu bogate doświadczenie wykładowcy, który od lat prowadzi szkolenia podatkowe dla branży wod-kan. Metodyka szkolenia obejmuje przedstawianie praktycznych przykładów oraz udzielanie odpowiedzi na pytania zgłaszane przez uczestników.

Tematyka webinarium:
I. VAT - „nowa matryca stawek” od 1.07.2020, kontrowersje co do stawek na niektóre usługi świadczone przez przedsiębiorstwa wod-kan

1) znaczenie nowej „matrycy stawek”, obowiązującej od 1.07.2020 dla branży wod-kan

2) możliwość występowania o wiążącą informację stawkową (WIS) – przełomowe znaczenie dla przedsiębiorstw wod-kan – możliwość uzyskania wiążącego potwierdzenia prawa stosowania stawki 8% dla wielu spornych dotychczas usług

3) zakres ochrony z tytułu WIS wydanych na wniosek innych przedsiębiorstw

4) zasady składania wniosku WIS-W, opłaty, termin wydania, sytuacje, gdy z wnioskiem o WIS można wystąpić także w sytuacjach dotyczących zagadnień innych niż stawka VAT

5) WIS vs. indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego – podobieństwa i różnice, zakres zastosowania

6) omówienie aktualnych WIS, interpretacji i wyroków dot. ustalania stawki VAT dla wybranych usług świadczonych przez przedsiębiorstwa wod-kan (obok usług podstawowych)

II. „Biała lista” – zmiana przepisów od 1.07.2020, aktualne interpretacje

1) zmiana przepisów określających sytuacje, kiedy przy zapłacie nie ma obowiązku sprawdzania, czy rachunek kontrahenta znajduje się na „białej liście” (m. in. znaczenie zapłaty przy zastosowaniu „mechanizmu podzielonej płatności”)

2) zmiany dotyczące składania informacji do naczelnika US o zapłacie na rachunek spoza „białej listy” (ZAW-NR), w tym różne terminy w różnych okresach na złożenie ZAW-NR (3 dni, 7 dni, 14 dni)

3) wsteczne zastosowanie niektórych zmian w zakresie „białej listy” (zmiany wchodzące w życie 1.07.2020 z mocą wsteczną od 1.01.2020)

4) „biała lista” – aktualne interpretacje i wyjaśnienia organów podatkowych, m. in. w zakresie sposobu obliczania wartości transakcji 15 000 zł, przechowywania raportów ze sprawdzania rachunku kontrahenta, dokonywania kompensat zamiast zapłaty na rachunek z „białej listy”

III. Zastąpienie deklaracji VAT-7 plikiem JPK_VAT7M od 1.10.2020

1) zastąpienie deklaracji VAT-7 plikiem JPK_VAT7M od 1.10.2020r.

2) obowiązujące obecnie załączniki do deklaracji VAT-7, które zostaną „wchłonięte” przez JPK_VAT7M lub będą objęte obowiązkiem składania oddzielnie od JPK_VAT7M

3) omówienie poszczególnych oznaczeń cyfrowych i literowych, które będą podawane w JPK_VAT7M, zasady nakładania kary pieniężnej w wysokości 500 zł za każdy błąd w złożonym JPK_VAT7M (zmienione przepisami ustawy o „Tarczy Antykryzysowej”)

IV. Pozostałe zagadnienia wynikające z aktualnych interpretacji

1) nieodpłatne przeniesienie przez gminę na rzecz przedsiębiorstw wod-kan odcinka sieci – wybrane skutki podatkowe (PDOP, VAT)

2) moment powstania obowiązku podatkowego w VAT oraz moment powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług budowlanych – aktualne zasady wynikające z wyroku TSUE z 2.05.2019 ws. Budimex SA.

3) paragon do kwoty 450 zł jako „faktura uproszczona”, kiedy uprawnia do odliczenia VAT / zaliczenia wydatku do KUP, zagadnienia kontrowersyjne

4) świadczenia na rzecz pracowników – aktualne interpretacje

5) zagadnienia kontrowersyjne związane z „mechanizmem podzielnej płatności” – aktualne interpretacje

6) „wykonanie zastępcze” - prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT w świetle aktualnych interpretacji

7) możliwość odliczenia podatku naliczonego VAT w przypadku otrzymania faktury, której wystawca faktury został wykreślony z rejestru podatników VAT

8) inne aktualne zagadnienia

Prowadzący:
Passowicz PiotrPiotr Passowicz - doradca podatkowy, prawnik. Wieloletnie doświadczenie zdobył pracując w renomowanych firmach zajmujących się doradztwem podatkowym i prawnym, m.in. w Spółce Doradztwa Podatkowego „Ernst & Young” Sp. z o.o. (zespół German Desk). Obecnie zajmuje się kompleksowym doradztwem podatkowym dla klientów korporacyjnych z Polski i zagranicy. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Rzetelny wykładowca, współpracownik renomowanych firm szkoleniowych. Prowadził wiele szkoleń na temat prawa podatkowego w Polsce i zagranicą. Autor publikacji w prasie fachowej.

Kontakt z organizatorem:
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
16 lipca 2020 r., godz. 8.30

Cena:
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

279 zł netto od osoby - członkowie IGWP
329 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem) z dostępem do internetu.

Termin webinarium:
22 lipca 2020r., godz. 10.00 - 14.50

Tematyka webinarium:

W związku z nową ustawą Prawo zamówień publicznych, która wejdzie w życie 1 stycznia 2021r., podczas szkolenia zostaną wyjaśnione zasady regulujące problematykę przetargów publicznych. Zajęcia pozwolą na przygotowanie się do zmian, czekających zarówno zamawiających, jak i wykonawców. Omówione zostaną nowe instytucje, procedury i niezbędna dokumentacja. Przybliżone będą nowe pojęcia, które dotychczas nie występowały, a także zasady postępowania podczas publikacji ogłoszeń, zasady wyceny zamówienia publicznego oraz opis przedmiotu zamówienia.

Zapraszamy na dwie części szkolenia:

cz. I - 15 lipca
cz II - 22 lipca

Program cz.II:

1) Zamówienia sektorowe - przepisy szczególne

2) Umowa w sprawie zamówienia publicznego

3) Środki ochrony prawnej

4) Pytania

Prowadzący:
Jerzykowski Jarosław1Jarosław Jerzykowski - radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2002-2004 z-ca Dyrektora oraz Dyrektor Departamentu Prawnego w Urzędzie Zamówień Publicznych. Nadzorował prace nad projektem ustawy Prawo zamówień publicznych z 2004 r. Autor publikacji z zakresu zamówień publicznych w czasopismach „Radca Prawny”, „Monitor Prawniczy”, „Samorząd Terytorialny”, „Finanse Komunalne”, „Rzeczpospolita” i „Gazeta Prawna”, „Zamówienia Publiczne – Doradca”, Przetargi Publiczne” oraz „Zamawiający”. Współautor „Prawo zamówień publicznych. Wprowadzenie” (wyd. Zakamycze, Kraków 2004) oraz „Prawo zamówień publicznych. Komentarz” (wyd. Wolters Kluwer, Kraków 2005, 2008, 2010, 2012, 2014, 2017,2018). Od 2005 r. wykonuje zawód radcy prawego, a od 1999 r. zajmuje się zawodowo stosowaniem przepisów o zamówieniach publicznych. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Z ramienia IGWP uczestniczył w pracach nad Prawem zamówień publicznych z 2019 r. na etapie uzgodnień międzyresortowych i prac sejmowych.

Kontakt z organizatorem:
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
22 lipca 2020 r., godz. 09.30

Cena:
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

200 zł netto od osoby - członkowie IGWP
250 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie z dostępem do internetu (komputer lub smartfon ze standardowym oprogramowaniem).

Formularz zgłoszeniowy online

 

Termin webinarium:
15 lipca 2020r., godz. 10.00 - 14.50

Tematyka webinarium:

W związku z nową ustawą Prawo zamówień publicznych, która wejdzie w życie 1 stycznia 2021r., podczas szkolenia zostaną wyjaśnione zasady regulujące problematykę przetargów publicznych. Zajęcia pozwolą na przygotowanie się do zmian, czekających zarówno zamawiających, jak i wykonawców. Omówione zostaną nowe instytucje, procedury i niezbędna dokumentacja. Przybliżone będą nowe pojęcia, które dotychczas nie występowały, a także zasady postępowania podczas publikacji ogłoszeń, zasady wyceny zamówienia publicznego oraz opis przedmiotu zamówienia.

Zapraszamy na dwie części szkolenia:

cz. I - 15 lipca
cz II - 22 lipca

Program cz.I:

1) Kwalifikacja podmiotowa wykonawców

2) Opis przedmiotu zamówienia oraz przesłanki odrzucenia oferty

3) Progi kwotowe

4) Tryb ustawowy oraz tryb podstawowy

5) Pytania

Prowadzący:
Jerzykowski Jarosław1Jarosław Jerzykowski - radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2002-2004 z-ca Dyrektora oraz Dyrektor Departamentu Prawnego w Urzędzie Zamówień Publicznych. Nadzorował prace nad projektem ustawy Prawo zamówień publicznych z 2004 r. Autor publikacji z zakresu zamówień publicznych w czasopismach „Radca Prawny”, „Monitor Prawniczy”, „Samorząd Terytorialny”, „Finanse Komunalne”, „Rzeczpospolita” i „Gazeta Prawna”, „Zamówienia Publiczne – Doradca”, Przetargi Publiczne” oraz „Zamawiający”. Współautor „Prawo zamówień publicznych. Wprowadzenie” (wyd. Zakamycze, Kraków 2004) oraz „Prawo zamówień publicznych. Komentarz” (wyd. Wolters Kluwer, Kraków 2005, 2008, 2010, 2012, 2014, 2017,2018). Od 2005 r. wykonuje zawód radcy prawego, a od 1999 r. zajmuje się zawodowo stosowaniem przepisów o zamówieniach publicznych. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Z ramienia IGWP uczestniczył w pracach nad Prawem zamówień publicznych z 2019 r. na etapie uzgodnień międzyresortowych i prac sejmowych.

Kontakt z organizatorem:
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
15 lipca 2020 r., godz. 09.30

Cena:
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

200 zł netto od osoby - członkowie IGWP
250 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie z dostępem do internetu (komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem).

Formularz zgłoszeniowy online

 

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła