Zapraszamy na bezpłatne webinarium dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej, organizowane przez EATON Sp. z o.o. oraz Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”

Systemy automatyki zarządzające pracą urządzeń elektrycznych i napędowych w systemach wod-kan

Udział w webinarium jest bezpłatny dla zarejestrowanych uczetników.

Link do rejestracji: https://bit.ly/3uJsRvv

Termin webinarium

25 maja 2021 r., godz. 10.00

Czas trwania ok. 60 minut

Webinarium przeznaczone jest dla wszystkich przedstawicieli branży, dla których ważny jest szybki dostęp do kluczowych danych elektrycznych dzięki skomunikowaniu systemów automatyki z aparaturą elektryczną i napędową. W sprawnym funkcjonowaniu nowoczesnych przedsiębiorstw wod-kan istotny jest również dostęp do bieżących i archiwizowanych danych o parametrach zasilania i stanie urządzeń. Ułatwia to predykcję stanów awaryjnych ułatwiają przygotowanie do planowanych przeglądów i ograniczając ryzyko przestojów awaryjnych.

Program webinarium

 • Informacja o stanie urządzeń dzięki komunikacji między aparaturą elektryczną.
 • Aparatura elektryczna i napędowa otwarta na komunikację.
 • Archiwizacja i zdalny dostęp do danych.
 • Pytania i odpowiedzi

Prowadzący

Piotr Zianio

Absolwent Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej na kierunku Maszyny Elektryczne. Pracę w firmie Eaton Electric, wcześniej Moeller Electric, rozpoczął w 2003 r. Od 2009, jako Product Manager a od kilku lat na stanowisku Application Manager, poza marketingiem produktowym, wsparciem technicznym i szkoleniami, zajmuje się także realizacją projektów wykorzystujących przemienniki częstotliwości i softstartery.

Jacek Zarzycki

Absolwent Wydziału Elektrotechnicznego Politechniki Gdańskiej. Współpracę z Eaton Electric, wcześniej Moeller Electric, rozpoczął w 2006 roku. Od początku związany jest z automatyką przemysłową, obecnie pełniąc rolę Senior Application Manager w zakresie rozwiązań automatyki przemysłowej.

Jest koordynatorem wdrażania SmartWire-DT na lokalnym rynku Polskim od pierwszych dni wprowadzenia systemu do oferty. Region ten stał się jednym z najważniejszych światowych rynków dla tego systemu.

Jest zaangażowany w realizację projektów aplikacyjnych „pod klucz”. W Eaton zapewnia wsparcie aplikacyjne, szkoleniowe, marketingowe i sprzedażowe dla oferty z zakresu sterowników PLC, sterowników easyE4, paneli operatorskich, stacji rozproszonych wejść/wyjść, rozwiązań bezpieczeństwa maszyn oraz układów automatyki SZR.

Kontakt z organizatorem

Jakub Kucharski tel. 52 376 89 25, 517 013 728
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenia online

https://igwp.clickmeeting.com/systemy-automatyki-zarzadzajace-praca-urzadzen-elektrycznych-i-napedowych-w-systemach-wod-kan/register

do 25.05.2021, godz. 09.30

Wymagania sprzętowe

W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem oraz dostępem do internetu.

Szanowni Państwo
Uczestnikowi webinarium przysługuje 15% zniżki na zakup monografii "Gospodarka wodomierzowa wyzwania i możliwości", autorstwa dra inż. Tomasza Cichonia, dr hab. inż. Jadwigi Królikowskiej prof. PK oraz prof. dr hab. inż. Elżbiety Nachlik.

Termin webinarium
20 maja, godz. 10.00

Tematyka webinarium

 • Klasa metrologiczna wodomierza i jej wpływ na pomiary zużycia wody.
 • Czy warto kupować wodomierze najwyższych klas dokładności?
 • Czym jest klasa dokładności wodomierza? Jak poprawnie określić warunki pracy licznika?
 • Czy wodomierze wyższej klasy wskażą większe zużycie wody u odbiorców?

W ramach szkolenia zostanie omówiona klasyfikacja wodomierzy pod względem dokładności wskazań. Prowadzący przedstawi normy i regulacje dotyczące doboru wodomierzy. Przedstawi badania własne dotyczące powstawania strat pozornych w wyniku błędów wskazań wodomierzy, wycieków oraz zmian własności metrologicznych. Omówione zostaną przykłady rejestracji chwilowego natężenia przepływu jako narzędzia weryfikacji doboru wodomierzy. 

Adresaci
Szkolenie przeznaczone jest głównie dla osób zajmujących się rozliczeniami usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 

Prowadzący
Cichoń Tomek
dr inż. Tomasz Cichoń - Dyrektor Sprzedaży, Wodociągi Miasta Krakowa

Współautor monografii "Gospodarka wodomierzowa wyzwania i możliwości"
Autor i współautor badań i publikacji na temat opomiarowania systemów zaopatrzenia w wodę oraz redukcji strat wody. Autor rozprawy doktorskiej pt. "Ocena wieloaspektowa niezawodności systemu opomiarowania poboru i strat wody na podstawie doświadczeń eksploatacyjnych". Biegły sądowy.

 
Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nadyłanie zgłoszeń online na stronie
www.webinaria.igwp.org.pl 
do 20.05.2021, godz. 9.30

Cena
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie)

270 zł netto od osoby - członkowie IGWP
320 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem oraz dostępem do internetu. 

Do pobrania

Szanowni Państwo
Uczestnikowi webinarium przysługuje 15% zniżki na zakup monografii "Gospodarka wodomierzowa wyzwania i możliwości", autorstwa dra inż. Tomasza Cichonia, dr hab. inż. Jadwigi Królikowskiej prof. PK oraz prof. dr hab. inż. Elżbiety Nachlik.

Termin webinarium
10 czerwca, godz. 10.00

Tematyka webinarium
Celem szkolenia jest przybliżenie szczegółów dotyczących sprawności metrologicznej wodomierzy. Prowadzący przedstawi podstawy prawne dopuszczenia tych urządzeń do eksploatacji oraz omówi na czym polegają badania błędów metrologicznych.

Poza tym w czasie szkolenia zostaną przedstawione zasady wykonywania badań legalizacyjnych oraz ekspertyz metrologicznych. Zostaną także omówione typowe sprawy sporne w relacjach z klientami, wynikające z doświadczenia w czasie pełnienia funkcji biegłego sądowego.

Adresaci
Szkolenie przeznaczone jest głównie dla osób zajmujących się rozliczeniami usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Przybliży ono zasady prowadzenia gospodarki wodomierzowej. Pozwoli także odpowiedzieć na pytanie dlaczego nie zawsze warto wykonywać ekspertyzę wodomierza.

Prowadzący
Cichoń Tomek
dr inż. Tomasz Cichoń - Dyrektor Sprzedaży, Wodociągi Miasta Krakowa

Współautor monografii "Gospodarka wodomierzowa wyzwania i możliwości"
Autor i współautor badań i publikacji na temat opomiarowania systemów zaopatrzenia w wodę oraz redukcji strat wody. Autor rozprawy doktorskiej pt. "Ocena wieloaspektowa niezawodności systemu opomiarowania poboru i strat wody na podstawie doświadczeń eksploatacyjnych".

 
Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nadyłanie zgłoszeń online na stronie
www.webinaria.igwp.org.pl 
do 10.06.2021, godz. 9.30

Cena
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie)

270 zł netto od osoby - członkowie IGWP
320 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem oraz dostępem do internetu. 

Do pobrania

Termin webinarium
17 maja 2021 r., godz. 09.00 - 14.00

Tematyka webinarium
Szkolenie obejmuje tematykę związaną z taryfami za wodę i ścieki. Może być ono traktowane zarówno jako wprowadzenie do całego procesu zatwierdzania taryf dla osób, które po raz pierwszy stoją przed takim wyzwaniem, jak i poszerzenie swojej wiedzy przez osoby mające już doświadczenie w tym zakresie.

Prezentowane zagadnienia najczęściej nie pojawiają się na tzw. szkoleniach taryfowych, jednak posiadanie wiedzy na ich temat z całą pewnością pozwala lepiej zrozumieć całą procedurę związaną z opracowaniem i składaniem wniosku taryfowego.

Spotkanie okołotaryfowe nie dotyczy opracowywania i składania wniosków, z uwagi na to, że te kwestie poruszamy podczas cyklu szkoleń, równolegle organizowanych przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”, na które również zapraszamy w miesiącach lutym i marcu.

Program szkolenia obejmuje omówienie następujących zagadnień:

 1. Opłaty za usługi wodne.
 2. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
 3. Inwestycje modernizacyjno-rozwojowe, ochrony środowiska i korzystania z usług wodnych.
 4. Zysk niepodzielony.
 5. Subsydiowanie skrośne.
 6. Opłata abonamentowa.

Prowadzący

Błędzki Marcin2

Marcin Błędzki - Główny specjalista ds. ekonomicznych Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie"

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; Główny Specjalista ds. Ekonomicznych w Izbie Gospodarczej „Wodociągi Polskie”; wykładowca; specjalizuje się w problematyce dotyczącej sporządzania wniosków taryfowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.  

 

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nadsyłanie zgłoszeń online na stronie
www.webinaria.igwp.org.pl
do 17.05.2021, godz. 9.30

Cena
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

250 zł netto od osoby - członkowie IGWP
300 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem oraz dostępem do internetu. 

Do pobrania

Termin webinarium
21 maja 2021 r., godz. 09.00 - 12.00

Tematyka webinarium

1. Charakter prawny Dyrektywy (DWD).

2. Podstawowe założenia.

3. Rola gminy i przedsiębiorstw wod-kan według DWD.

4. Obowiązki gminy i przedsiębiorstw wod-kan według DWD.

5. Implementacja przepisów do systemu prawa polskiego.

6. Dyrektywa a ustawa zaopatrzeniowa i rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Prowadzący:
Rakoczy Bartosz2
prof. dr hab. Bartosz Rakoczy – Radca Prawny IGWP, kierownik Katedry Prawa Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesor Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, członek Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko w Poznaniu, członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody w latach 2009-2014, autor wielu publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska i prawa cywilnego. Uczestnik sejmowych prac komisji i podkomisji nad ustawą Prawo wodne z ramienia IGWP. Autor książek oraz artykułów w miesięczniku Zeszyty Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, a także kwartalniku „Wodociągi Polskie”.

 

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nadsyłanie zgłoszeń online na adres
www.webinaria.igwp.org.pl
do 21.05.2021, godz. 8.30

Cena
(obejmuje: udział w szkoleniu online oraz kontakt z prowadzącym na żywo)

280 zł netto od osoby - członkowie IGWP
330 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne z głośnikami oraz dostępem do internetu.

Do pobrania

Termin webinarium
1 czerwca 2021 r., godz. 10.00

Program webinarium

Cześć I - Jędrzej Bujny

1. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

a. zmiana przepisów ustawy Prawo Budowlane
b. zmiany w regulaminach dostarczania wody i odprowadzania ścieków
c. opiniowanie regulaminów przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
d. orzecznictwo sądowe


Część II - Grzegorz Gałabuda

2. Przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

a. obowiązki przedsiębiorstw i gmin w zakresie przejmowania urządzeń
b. zasady przejmowania urządzeń
c. regulaminy przejmowania urządzeń
d. zasady wyceny

Prowadzący
Bujny Jędrzejmec dr Jędrzej Bujny - radca prawny, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Szef działu prawa administracyjnego w kancelarii SMM Legal. Specjalizuje się w prawie samorządowym (gospodarka komunalna), w prawie ochrony środowiska (zagospodarowanie odpadów) oraz w prawie energetycznym (odnawialne źródła energii). Autor i współautor ponad dziewięćdziesięciu opracowań naukowych i popularnonaukowych.

 

Gałabuda Grzegorz

Grzegorz Gałabuda, SID Szkolenia i Doradztwo sp. z o.o. w Warszawie 
Kwalifikacje: finanse przedsiębiorstw komunalnych i gmin, zarządzanie projektami, doradztwo w zakresie systemów organizacji usług komunalnych oraz restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych sektora komunalnego. Biegły w sprawach ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, a także w zakresie ustalania cen hurtowego odbioru ścieków, powoływany przez UOKIK oraz Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Biegły NIK w zakresie prawidłowości ustalania cen wody i ścieków. 
Wieloletni doradca zarządów przedsiębiorstw komunalnych.

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenia online
www.webinaria.igwp.org.pl
do 01.06.2021, godz. 09.30

Cena
(obejmuje: udział w szkoleniu online, bieżący kontakt z prowadzącym za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

280 zł netto od osoby - członkowie IGWP
330 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy 

Wymagania sprzętowe:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem oraz dostępem do internetu.

Do pobrania

Termin webinarium
2 czerwca 2021 r., godz. 10.00

Tematyka webinarium
Druga fala składania wniosków taryfowych za wodę i ścieki trwa już kilka miesięcy. Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne dostają pisma od organu regulacyjnego z żądaniami wyjaśnień pewnych kwestii. Pojawiają się także pierwsze decyzje odmawiające zatwierdzenia taryfy. Zauważalna jest pewna powtarzalność wysuwanych przez organ regulacyjnych zarzutów.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” zaprasza Państwa na szkolenie dotyczące przygotowania wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki. Na szkoleniu tym wykorzystane i przedstawione zostaną najbardziej aktualne doświadczenia przedsiębiorstw w odniesieniu do całej procedury związanej z zatwierdzaniem taryf. Wiedza z tym związana z całą pewnością pomoże Państwu odpowiednio przygotować się na prawdopodobne oczekiwania organu regulacyjnego.

Program szkolenia:

 1. Zasady zatwierdzania taryf – szczegółowe omówienie art. 24b-24j ustawy w tym prawidłowe ustalanie terminów związanych z procedurą składania oraz weryfikowania wniosków taryfowych
 2. Decyzje organu regulacyjnego – omówienie występujących problemów na najbardziej aktualnych przykładach
 3. Kalkulowanie niezbędnych przychodów, w tym wykorzystanie odpowiednich wskaźników makroekonomicznych i prawidłowe ustalanie okresu obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowej taryfy
 4. Praktyczne aspekty wypełniania tabel kalkulacyjnych – wskazówki dotyczące problematycznych pozycji w Tabelach A-H
 5. Wpływ kryzysu związanego z koronawirusem na wnioski taryfowe

Prowadzący

Błędzki Marcin2

Marcin Błędzki - Główny specjalista ds. ekonomicznych Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie"

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; Główny Specjalista ds. Ekonomicznych w Izbie Gospodarczej „Wodociągi Polskie”; wykładowca; specjalizuje się w problematyce dotyczącej sporządzania wniosków taryfowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.  

 

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nadsyłanie zgłoszeń online na stronie
www.webinaria.igwp.org.pl
do 02.06.2021, godz. 9.30

Cena
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

290 zł netto od osoby - członkowie IGWP
340 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem oraz dostępem do internetu.

Do pobrania

Szanowni Państwo,

W bieżącym roku Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” zainicjowała nowy cykl konferencji, który każdorazowo odbywa się pod hasłem „Katalog praktyk przedsiębiorstw wod-kan”.

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w trzeciej edycji tego wydarzenia, tym razem poświęconego bezpieczeństwu cyfrowemu pt. „Katalog praktyk przedsiębiorstw wod-kan: branża stawia na cyberbezpieczeństwo IT/OT”. Wydarzenie odbędzie się online, zapraszam Państwa do zarezerwowania w swych kalendarzach terminu 18 maja.

Spotkamy się z reprezentantami branży wod-kan, aby ustalić, jaką wagę przykłada się do zagadnienia cyberbezpieczeństwa w naszych przedsiębiorstwach. Dziś jedno można podkreślić z całą mocą – nie jest to temat, który nas nie dotyczy, który możemy odłożyć do katalogu spraw mniej ważnych, spraw do załatwienia w przyszłości. Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne stoją na straży dostarczania mieszkańcom wody oraz gwarantują odbiór ścieków, a bezpieczeństwo tych działań, także bezpieczeństwo cyfrowe, jest sprawą kluczową i priorytetem. Chcemy o tym rozmawiać, wysłuchać głosu branży.

W imieniu IGWP zapraszam i gorąco zachęcam do udziału w tej konferencji. Jestem przekonana, że program majowego wydarzenia uznają Państwo za wart zainteresowania, a czas, który poświęcicie na udział w naszej konferencji, z pewnością nie będzie czasem straconym. Zamierzamy dostarczyć Państwu potężną dawkę wiedzy, podzielić się sprawdzonymi rozwiązaniami i doświadczeniem, a także zaprezentować interesujące rozwiązania dedykowane branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Do zobaczenia 18 maja o godz.10.00!

Dorota Jakuta
Prezes IGWP

Zapisy: www.webinaria.igwp.org.pl

Do pobrania

 

Agenda

10:00-10:10
Rozpoczęcie konferencji
Dorota Jakuta, Prezes IGWP
Anna Lembicz, Redaktor naczelna kwartalnika "Wodociągi Polskie"

10:10-10:30
Budowanie i wzmacnianie odporności infrastruktury krytycznej na zagrożenia w cyberprzestrzeni
Jarosław Pudzianowski, główny specjalista, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Piotr Szufnara, główny specjalista, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

10:30-10:50
Projektowane zmiany Ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa – wybrane aspekty
r.pr. Paweł Gruszecki, Counsel, Praktyka IP&TMT, Domański Zakrzewski Palinka sp. k.

10:50-11:10
Piękno cyberbezpieczeństwa: wyzwania i osiągnięcia
dr inż. Adrian Kapczyński, koordynator podobszaru badawczego "Cyberbezpieczeństwo", Politechnika Śląska

11:10-11:30
przerwa

11:30-11:50
Wprowadzanie wymogów Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwie wod-kan, na podstawie własnych doświadczeń
Cezary Młynarczyk, Oficer bezpieczeństwa (CSO), Aquanet SA

11:50-12:10
Koncepcja i implementacja behawioralnego systemu wykrywania współczesnych zagrożeń w sieciach OT
Mariusz Rzepka, Sales & Channel Leader, ICsec SA

12:10-12:30
Rozwiązania telemetryczne jako element zapewnienia ciągłości dostawy wody
o odpowiedniej jakości w warunkach cyberzagrożenia
Mariusz Śledzik, Kierownik Zespołu ds. Monitoringu, Modelowania Sieci i Hydrogeologii, Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.

12:30-12:50
Doskonalenie cyberbezpieczeństwa zintegrowanych obszarów IT, OT i IoT
dr inż. Mariusz Stawowski, Dyrektor Techniczny, CLICO

12:50-13:10
przerwa

13:10-13:30
Jak skutecznie i niedrogo zarządzać bezpieczeństwem
Wiesław Kasprzak, Ekspert cyberbezpieczeństwa, Blue Energy

13.30-13:50
Wieloaspektowość w dążeniu do zapewnienia cyberbezpieczeństwa w PWiK Malbork
Krystyna Babirecka, Prezes Zarządu, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o.

13:50-14:10
Usługa SOC w świetle wymagań Ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
Cyprian Gutkowski, Specjalista ds. bezpieczeństwa procesów IT, ComCERT S.A.
Maciej Pyznar, Dyrektor Działu Usług, ComCERT S.A.

14:10-14.40
Debata
Moderator konferencji: Anna Lembicz, Redaktor naczelna kwartalnika IGWP "Wodociągi Polskie"

Partnerzy konferencji 

 ICSEC logo  BLUE logo
 ComCERT logo  CLICO logo

 

Patronat medialny

KWARTALNIK logo

  

 Cena
zawiera interaktywne uczestnictwo w konferencji online, materiały konferencyjne
299 zł netto - członkowie IGWP
349 zł netto - pozostali uczestnicy

Zgłoszenia online na stronie
www.webinaria.igwp.org.pl
do 18.05.2021, godz. 09.30

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wymagania sprzętowe
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem, głośnikami oraz dostępem do internetu.

Termin webinarium
7 maja 2021 r., godz. 10.00

Program webinarium

Cześć I - Jędrzej Bujny

1. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

a. zmiana przepisów ustawy Prawo Budowlane
b. zmiany w regulaminach dostarczania wody i odprowadzania ścieków
c. opiniowanie regulaminów przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
d. orzecznictwo sądowe


Część II - Grzegorz Gałabuda

2. Przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

a. obowiązki przedsiębiorstw i gmin w zakresie przejmowania urządzeń
b. zasady przejmowania urządzeń
c. regulaminy przejmowania urządzeń
d. zasady wyceny

Prowadzący
Bujny Jędrzejmec dr Jędrzej Bujny - radca prawny, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Szef działu prawa administracyjnego w kancelarii SMM Legal. Specjalizuje się w prawie samorządowym (gospodarka komunalna), w prawie ochrony środowiska (zagospodarowanie odpadów) oraz w prawie energetycznym (odnawialne źródła energii). Autor i współautor ponad dziewięćdziesięciu opracowań naukowych i popularnonaukowych.

 

Gałabuda Grzegorz

Grzegorz Gałabuda, SID Szkolenia i Doradztwo sp. z o.o. w Warszawie 
Kwalifikacje: finanse przedsiębiorstw komunalnych i gmin, zarządzanie projektami, doradztwo w zakresie systemów organizacji usług komunalnych oraz restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych sektora komunalnego. Biegły w sprawach ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, a także w zakresie ustalania cen hurtowego odbioru ścieków, powoływany przez UOKIK oraz Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Biegły NIK w zakresie prawidłowości ustalania cen wody i ścieków. 
Wieloletni doradca zarządów przedsiębiorstw komunalnych.

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenia online
www.webinaria.igwp.org.pl
do 07.05.2021, godz. 09.30

Cena
(obejmuje: udział w szkoleniu online, bieżący kontakt z prowadzącym za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

280 zł netto od osoby - członkowie IGWP
330 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy 

Wymagania sprzętowe:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem oraz dostępem do internetu.

Do pobrania

Zapraszamy na bezpłatne webinarium dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej, organizowane przez CAMBI oraz Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”

Wpływ hydrolizy termicznej na proces spalania
osadów ściekowych

Udział w webinarium jest bezpłatny dla zarejestrowanych uczetników.

Link do rejestracji: https://bit.ly/2Px80MU

Termin webinarium

11 maja 2021 r., godz. 10.00

Czas trwania ok. 1,5 godziny

Spalanie jest częstym sposobem zagospodarowania osadów ściekowych. Na ekonomikę tego procesu decydujący wpływ ma zawartość wody w spalanym osadzie. Im jest ona większa, tym więcej energii trzeba zużyć do jej odparowania zanim nastąpi spalenie osadu. Zmniejsza to ilość możliwej do zagospodarowania energii uzyskanej w procesie spalania. Hydroliza termiczna ma znaczny wpływ na zwiększenie efektywności procesu wytwarzania energii z osadów ściekowych, zarówno w procesie fermentacji osadów jak i procesie ich spalania. Jeśli chcą państwo dowiedzieć się w jaki sposób hydroliza termiczna zwiększa efektywność energetyczną spalania osadów zapraszamy na nasze webinarium.

Program webinarium

· Hydroliza termiczna osadów ściekowych

· Zawartość wody w przetworzonych osadach ściekowych

· Podstawy procesu spalania osadów

· Bilans cieplny procesu spalania osadów

· Wpływ hydrolizy na proces spalania osadów

· Pytania i odpowiedzi

Prowadzący

Jacek Kościukiewicz Regionalny Dyrektor Sprzedaży na Europę Wschodnią w Cambi Group AS.
Ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej w 1988 roku. Po ukończeniu studiów przez około 8 lat zajmował się projektowaniem i budową oczyszczalni ścieków przemysłowych. Następnie pracował w dziedzinie uzdatniania wody do picia oraz do procesów technologicznych. Pracował w takich firmach jak Purolite, Ashland czy General Elactric. W General Electric na stanowisku Regionalnego Dyrektora Sprzedaży zajmował się między innymi sprzedażą urządzeń MBR. Obecnie pracuje jako Regionalny Dyrektor Sprzedaży na Europę Wschodnią w Cambi Group AS.

Kontakt z organizatorem

Jakub Kucharski tel. 52 376 89 25, 517 013 728
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenia online

https://igwp.clickmeeting.com/bezplatne-webinarium-wplyw-hydrolizy-termicznej-na-proces-spalania-osadow-sciekowych-/register

do 11.05.2021, godz. 09.30

Wymagania sprzętowe

W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem oraz dostępem do internetu.

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

 • Bezpłatne webinarium: Systemy automatyki zarządzające pracą urządzeń elektrycznych i napędowych w systemach wod-kan +

  Bezpłatne webinarium: Systemy automatyki zarządzające pracą urządzeń elektrycznych i napędowych w systemach wod-kan Zapraszamy na bezpłatne webinarium dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej, organizowane przez EATON Czytaj więcej
 • Klasa metrologiczna wodomierza i jej wpływ na pomiary zużycia wody: 20 maja 2021 +

  Klasa metrologiczna wodomierza i jej wpływ na pomiary zużycia wody: 20 maja 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium przysługuje 15% zniżki na zakup monografii "Gospodarka Czytaj więcej
 • 1