Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie" informuje, że  dnia 22 listopada 2017 r. Prezydent RP Andrzej Duda złożył swój podpis pod ustawą  z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw.

Tym samym nadzieje branży wodociagowo-kanalizacyjnej i środowisk samorządowych na prezydenckie weto zostaly przekreślone.

Anna Lembicz, gł. specjalista ds.marketingu i PR IGWP

Szanowni Państwo,
Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” i Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zapraszają na warsztaty


„Sektor wod-kan w przededniu zmian”

Warsztaty odbędą się dnia 22 listopada 2017 r. w Warszawie, w Zakładzie Wodociągu Centralnego, ul. Koszykowa 81 (wjazd od ul. Raszyńskiej), a poświęcone będą szczegółowemu omówieniu największych zmian, jakie wynikają z nowej ustawy Prawo Wodne i znowelizowanej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Program obejmuje m.in. zagadnienie dotyczące organu regulacyjnego w świetle nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (nowy system regulacji dla sektora; zadania i kompetencje organu regulacyjnego; postępowanie przed organem regulacyjnym), omówiony zostanie proces zatwierdzania taryf na gruncie nowelizacji (procedury zatwierdzania taryf; kluczowe dylematy na gruncie nowych przepisów; przepisy przejściowe). Ponadto w trakcie warsztatów odwołamy się do regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w świetle nowelizacji. Nie zabraknie dyskusji o zmianach, jakie w życie branży wprowadziła ustawa Prawo wodne, podjęty zostanie temat zasad świadczenia usługi zbiorowego odprowadzania wód opadowych i roztopowych.

Warsztaty podsumuje debata „Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Prawo wodne w pytaniach i odpowiedziach”.
Prelegentami będą prawnicy z Kancelarii WKB z Warszawy.

WKB jest wiodącą polską kancelarią prawniczą założoną przez doświadczonych adwokatów i radców prawnych, posiadającą wyspecjalizowany zespół dedykowany sektorom infrastrukturalnym. Prawnicy WKB od wielu lat doradzają jednostkom samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstwom z sektora komunalnego (w tym sektora wod-kan). Kancelaria wspierała Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” w toku prac legislacyjnych nad nowelizacją do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

Serdecznie zapraszamy.

Szczegółowy program wydarzenia oraz formularz zgłoszeniowy w załączeniu:

Program warsztatów do pobrania

Biogramy prowadzących warsztaty

Formularz zgłoszeniowy

Cena 250 zł (+23% VAT)


Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub fax 52 376 89 20

Uczestników warsztatów zapraszamy do przesyłania pytań do prowadzących. Można je przesyłać do 20 listopada na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Anna Lembicz, gł. specjalista ds. marketingu i PR

 

Senat przyjął 10 listopada 2017 r. ustawę o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Głosowało 82 Senatorów:

za 54 głosy

przeciw 27 głosów

wstrzymujący 1 głos

link do głosowania:

http://www.senat.gov.pl/sklad/senatorowie/szczegoly-glosowania,284,5,9.html#

Ze względu na przyjęcie ustawy bez uwag, Marszałek Senatu przekaże ustawę do podpisu przez Prezydenta RP.

Anna Lembicz, gł. specjalista ds. marketingu i PR IGWP

 

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” informuje, że na stronie Rządowego Centrum Legislacji w Biuletynie Informacji Publicznej został udostępniony projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa UD31 wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji.

Z uwagi na powyższe, Izba zwraca się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag lub opinii w terminie do dnia 15.11.2017 r. na adres poczty elektronicznej w wersji edytowalnej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

adw. Paweł Sikorski
Ekspert Izby

Dnia 8 listopada 2017 r. połączone Senackie komisje: Infrastruktury; Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej; Środowiska zarekomendowały przyjęcie bez poprawek zmiany ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” uprzejmie informuje, iż na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny został zamieszczony projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji. Poniżej Izba zamieszcza projekt ww. rozporządzenia, zwracając się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji do projektu w terminie do dnia 10 listopada 2017 r. (piątek) drogą elektroniczną, w formie edytowalnej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Magdalena Borowczyk-Zalewska
Główny specjalista ds. prawnych

Załącznik:

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wraz z uzasadnieniem i OSR.pdf

Szanowni Państwo,

W imieniu Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” Doroty Jakuta oraz Prezesa Związku Miast Polskich Zygmunta Frankiewicza publikujemy petycję dotyczącą procesu legislacyjnego nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (druk sejmowy nr 1905, druk senacki nr 640) wraz ze stanowiskiem strony samorządowej w sprawie druku sejmowego nr 1905.

Załącznik:

images/Petycja_Senat_IGWP-ZMP.pdf

Szanowni Państwo,

W dniu 27 października 2017 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1905).
Mimo nieskierowania projektu nowelizacji ustawy do konsultacji, IGWP opracowała uwagi do wersji projektu skierowanego do prac parlamentarnych i przekazała je w formie pisemnej (poprzez biuro podawcze kancelarii Sejmu) oraz w wersji elektronicznej, Posłankom i Posłom na Sejm RP (link do stanowiska i szczególnych uwag poniżej)

http://www.igwp.org.pl/index.php/informacje/komunikaty-igwp/967-wspolnie-propagujmy-nasze-stanowisko

26 października 2017 r. odbyło się posiedzenie trzech połączonych komisji sejmowych: Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, które opiniowały rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw. W posiedzeniu połączonych komisji udział wzięli przedstawiciele Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, jako reprezentanci strony społecznej, oraz przedstawiciele Związku Miast Polskich i Związku Powiatów. Niestety, już na początku obrad, Przewodniczący obrad połączonych komisji, poinformował stronę społeczną o niedopuszczeniu przedstawicieli do głosu. Po wyrażeniu zdecydowanego sprzeciwu i zadawaniu przedstawicielom strony społecznej pytań przez Posłów - Członków Komisji, przedstawiciele IGWP starali się przedstawić główne zagrożenia oraz postulaty branży.

Jak wynika z przebiegu obrad Sejmu, w stosunku do projektu przedłożonego do Sejmu zgłoszone poprawki do ustawy zzwzoś nie zostały uwzględnione. Uchwalona ustawa zawiera jedynie poprawkę w zakresie wejścia w życie tj. po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem oceny przez regulatora projektu taryfy, pod względem zgodności z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, która to ocena wchodzi z życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Uchwalona przez Sejm ustawa przekazana została do Senatu, gdzie przedstawiciele Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie" uczestniczyć będą w pracach komisji senackiej.

Anna Lembicz, Gł. specjalista ds. marketingu i PR IGWP

Załączniki:

images/Ustawa_z_dnia_27.10.2017.pdf

 

W związku z wystąpieniem Pana Ministra Mariusza Gajdy podczas I czytania projektu nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, dnia 25 października br. w Sejmie,(http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=B4F0C3D9C01BEDF8C12581C40023F399#) Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie” wyraża zdecydowany sprzeciw wobec wypowiedzi Pana Ministra, w której m.in.: stwierdził rzekomy brak zainteresowania Izby kwestią zmian ustawy i powołania regulatora cen.

Szanowni Członkowie Izby Gospodarczej ,,Wodociagi Polskie’’,


Rada IGWP w dniu 23.10.2017 roku przyjęła stanowisko wraz ze szczegółowymi uwagami do projektu nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, który 11 października br. skierowany został do Marszałka Sejmu (Uwagi Izby do projektu nowelizacji ustawy o ZZWZOŚ).

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła