Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że od dnia 15 czerwca br. prowadzony będzie nabór wniosków w ramach konkursu „Dotacje na kapitał obrotowy”.

Celem naboru jest wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajduje się w trudnej sytuacji lub odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

Kwota dofinansowania stanowi iloczyn stawki jednostkowej dla określonego poziomu zatrudnienia i liczby miesięcy, w których wnioskodawca potrzebuje wsparcia, przy czym wnioskodawca może ubiegać się o finansowanie kapitału obrotowego na okres maksymalnie trzech miesięcy

Forma dofinansowania - Zaliczka 100%

Pula środków w naborze:

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – 2 000 000 000,00 zł, w tym:

dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim – 400 000 000,00 złdla projektów zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie – 1 600 000 000,00 zł

w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – 500 000 000,00 zł

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/dotacja-na-kapital-obrotowy

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła