Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż w dniu 19 lutego 2018r. w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny został zamieszczony projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie określenia właściwości miejscowej dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawach z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji dla przedmiotowego projektu.

Rozporządzenie wydane zostało w celu umożliwienia przedsiębiorstwom wodociągowo- kanalizacyjnym przekazania właściwemu miejscowo organowi regulacyjnemu wniosku o zatwierdzenie taryfy w terminie 90 dni przed upływem 180 dni od dnia wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 27 października 2017r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z art. 9 ust.2 tej ustawy.

Mając powyższe na uwadze, w imieniu Izby, zwracam się o przesyłanie ewentualnych uwag do ww. projektu w terminie do dnia 23 lutego 2018 roku w formie edytowalnej drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Zamieszczamy link do projekt przedmiotowego rozporządzenia wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji: Link: Rozporządzenia wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji

Pismo w sprawie konsultacji: Pismo MGMiŻŚ - konsultacje

 

Główny Specjalista ds. prawnych - r. pr. Magdalena Borowczyk - Zalewska