Informacje

Prace legislacyjne nad Tarczą 4.0
Spotkanie liderów międzynarodowych przedsiębiorstw wodnych 21.05.2020 r.
Notatka ze spotkania zespołu kryzysowego EurEau 20.05.2020r.
W trosce o neutralną klimatycznie Europę
Uchwalenie Tarczy  3.0
Kryzys jako szansa na zmianę
Rozporządzenie PE w sprawie ponownego wykorzystania wody
Odpowiedź Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na wystąpienie IGWP w sprawie jednoznacznego uregulowania wód opadowych i roztopowych
Notatka ze spotkania zespołu kryzysowego EurEau 8.05.2020r.
Zapraszamy do udziału w doraźnym ogólnoeuropejskim projekcie badawczym mającym na celu ocenę monitoring ścieków i wymianę doświadczeń w kontekście epidemii spowodowanej SARS-CoV-2.
Zaproszenie do udziału w doraźnym ogólnoeuropejskim projekcie badawczym mającym na celu ocenę monitoring ścieków i wymianę doświadczeń w kontekście epidemii spowodowanej SARS-CoV-2
Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej
Światowy Dzień Higieny Rąk
Ruszyła sektorowa Rada ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji
Światowy Dzień Ziemi w cieniu koronawirusa
Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” apeluje… nie wrzucajmy śmieci do toalet!
Pięć zmian dla polskich wnioskodawców programu LIFE
Robert Chciuk Zastępcą Prezesa ds. Usług Wodnych PGW Wody Polskie
Michał Woś Ministrem Środowiska
Warsztaty na temat nieczystości ciekłych dowożonych do oczyszczalni ścieków 

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła